CSS !important

Kada koristiti CSS !important

Important u css-u treba koristiti za pomocne klase koje se eksplicitno koriste za odredjenu stvar.

Primer, ovakav less:

footer {
    .link{
        float: left;
    }
}

.pull-right{

}

Ako treba jedan od tih linkova da se gurne desno na njega dodaš klasu .pull-right, ali ništa se ne bi desilo, jer footer .link klasa ima prednost. Zato mora da se doda !important.

Zašto ne treba koristiti? Teško ih je overrideovati.

Kad da se koriste? Kada menjaju jedan css property. Možda može da se kaže da su zamena za inline style.

Author

I plan to write more articles about common laravel components. If you are interested let’s stay in touch.
comments powered by Disqus