Elasticsearch latinična slova - autocomplete/suggestions

Opseg

Referenca za pravljenje indexa u elasticsearch-u za srpska latinična slova. Ne obuhvata instalaciju elasticsearch-a i ubacivanje dokumenata.

Kreiranje indeksa

Ovo je primer kako sam podesio autocomplete ili search suggestions za latinićna slova sa elasticsearch-om.

Filter ascii_folding pretvara slova sa kukicom u slova bez.

ćžšž => czsz

U slučaju pisanja đ kao dj može se koristiti char_filter:

 "char_filter": {
  "my_char_filter": {
   "type": "mapping",
   "mappings": [
    "dj => đ"
   ]
  }
 }

Filter split_modles sam koristio da bih podelio brojeve modela proizvoda koji su sastavljeni od karaktera i slova na zasebne tokene (reči). Na primer: mx270 će biti podeljen na mx i 270.

Polje koje se mapira na ovaj način je name.

PUT /my_index
{
 "settings": {
  "analysis": {
   "filter" : {
    "ascii_folding" : {
      "type" : "asciifolding",
      "preserve_original" : true
    },
    "split_models": {
     "type": "word_delimiter",
     "preserve_original": true,
     "split_on_numerics": true
    }
   },
   "analyzer": {
    "rs_analyzer":{
     "type": "custom",
     "tokenizer": "standard",
     "filter": ["lowercase", "ascii_folding", "split_models", "ascii_folding"]
    }
   },
   "char_filter": {
    "my_char_filter": {
     "type": "mapping",
     "mappings": [
      "dj => đ"
     ]
    }
   }
  }
 },
 "mappings": {
  "products": {
   "properties": {
    "name": {
     "type": "string",
     "analyzer": "rs_analyzer"
    }
   }
  }
 }
}

Testiranje

Metoda _analyze prikazuje koji tokeni su izgenerisani za dati tekst.

GET /my_index/_analyze
{
 "analyzer": "rs_analyzer",
 "text": "Klasična gitara"
}

Povlacenje podataka

Instant search, ili search-as-you-type može biti implementiran korišćenjem match_phrase_prefix query-ja.

GET /my_index/products/_search
{
 "query": {
  "match_phrase_prefix" : {
    "name" : {
      "query": "gitara klasicna", 
      "slop": 10
    }
  }
 }
}

Interesantna opcija može biti i highlighting koji će okružiti tekst koji se podudara sa traženim rečima u <em> koji se lako može stilizovati.

Author

I plan to write more articles about common laravel components. If you are interested let’s stay in touch.
comments powered by Disqus